Agencija za medjunarodne i lokalne selidbe

Politika privatnosti

Poslednja ažuriranja: 29. februar 2024.
Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših informacija kada koristite uslugu i obaveštava vas o vašim pravima privatnosti i načinu na koji vas zakon štiti.

Mi koristimo vaše lične podatke kako bismo pružili i poboljšali uslugu. Korišćenjem usluge, slažete se sa prikupljanjem i korišćenjem informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči koje počinju velikim početnim slovom imaju značenje definisano u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

U svrhu ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstven nalog kreiran za vas kako biste pristupili našoj usluzi ili njenim delovima.
 • Afilijat označava entitet koji kontroliše, koji je kontrolisan ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, ekvivalentnih uloga ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa na izbor direktora ili druge upravne vlasti.
 • Preduzeće (označeno kao „Preduzeće“, „Mi“, „Naša“ ili „Nas“ u ovom Ugovoru) se odnosi na Ultramove, Miloja Zakića 90, 11030 Čukarica, Beograd.
 • Kolačići su male datoteke koje se smeštaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb stranice, sadržeći detalje o vašem pregledačkom istorijatu na toj veb stranici među mnogim drugim funkcijama.
 • Zemlja se odnosi na: Srbija
 • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalna tabla.
 • Lični podaci predstavljaju sve informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu.
 • Usluga se odnosi na Veb sajt.
 • Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Preduzeća. To se odnosi na kompanije ili pojedince zaposlene od strane Preduzeća kako bi olakšale uslugu, pružale uslugu u ime Preduzeća, vršile usluge povezane sa uslugom ili pomogle Preduzeću u analiziranju načina na koji se usluga koristi.
 • Podatak o upotrebi označava podatke koji se prikupljaju automatski, bilo da ih generiše korišćenje usluge ili od same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Veb sajt označava Ultramove, dostupan na https://pereezdvserbia.ru/
 • Vi znači pojedinca koji pristupa ili koristi uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi uslugu, po potrebi.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Prilikom korišćenja naše usluge, možemo vas zamoliti da nam dostavite određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju vas. Lično prepoznatljive informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja usluge.
Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su Internet protokolna adresa vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, vrstu pregledača interneta koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje prilikom posete naše usluge ili kada pristupate usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnost naše usluge i sačuvali određene informacije. Korišćene tehnologije praćenja uključuju bekon, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje analize naše usluge. Korištene tehnologije mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pregledača. Kolačić je mala datoteka smeštena na vaš uređaj. Možete uputiti pregledač da odbije sve kolačiće ili da vas obavesti kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili postavke pregledača tako da odbije kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Veb bekon. Određeni delovi naše usluge i naši e-mailovi mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao veb bekon (takođe nazivane čistim gifovima, piksel oznakama i jednopikselnim gifovima) koji omogućavaju Preduzeću, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-mail i za druge srodne statistike veb sajta (na primer, beleženje popularnosti određenog dela i proveru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „Tragajući“ ili „Sesija“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada ste van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite pregledač. Više informacija o kolačićima možete pronaći na TermsFeed veb sajtu.
Mi koristimo oba tipa kolačića za sledeće svrhe:

 • Neophodni / Essencijalni kolačićiTip: Kolačići sesijeAdministrira: MiSvrha: Ovi kolačići su neophodni da bi vam pružili usluge dostupne putem Veb sajta i omogućili vam korišćenje nekih od njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavanju zloupotrebe korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu vam biti pružene, i mi ih koristimo samo kako bismo vam pružili te usluge.
 • Kolačići o politici kolačića / Prihvatanje obaveštenja o kolačićimaTip: Trajni kolačićiAdministra: MiSvrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb sajtu.
 • Funkcionalnost kolačićaTip: Trajni kolačićiAdministra: MiSvrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo vaše izbore kada koristite Veb sajt, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavljivanje ili postavki jezika. Svrha ovih kolačića je da vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete unošenje vaših preferencija svaki put kada koristite Veb sajt.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim opcijama u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak o kolačićima u našoj Politici privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka

Preduzeće može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da pruži i održava našu uslugu, uključujući praćenje upotrebe naše usluge.
 • Da upravlja vašim nalogom: da upravlja vašom registracijom kao korisnikom usluge. Lični podaci koje pružate mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađivanje i sprovođenje kupoprodajnog ugovora za proizvode, predmete ili usluge koje ste kupili ili bilo koji drugi ugovor s nama putem usluge.
 • Da vas kontaktira: da vas kontaktira putem e-maila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja putem mobilnih aplikacija o ažuriranjima ili informativnim komunikacijama koje se odnose na funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući sigurnosna ažuriranja, kad je to neophodno ili razumno za njihovu primenu.
 • Da vam pruži vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili pitali, osim ako ste se opredelili da ne primate takve informacije.
 • Da upravlja vašim zahtevima: da primi i upravlja vašim zahtevima nama.
 • Za poslovne transfere: Možemo koristiti vaše informacije da ocenimo ili sprovedemo spajanje, prodaju imovine kompanije, finansiranje ili akviziciju celog ili dela našeg poslovanja od strane druge kompanije.
 • Za druge svrhe: možemo koristiti vaše informacije u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i procena i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Možemo deliti vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa pružaocima usluga: možemo deliti vaše lične informacije sa pružaocima usluga radi praćenja i analize korišćenja naše usluge, kako bismo vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: možemo deliti ili preneti vaše lične informacije u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kojem spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili akviziciji celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa afilijatima: možemo deliti vaše informacije sa našim afilijatima, u kojem slučaju ćemo od tih afilijata tražiti da poštuju ovu Politiku privatnosti. Afiliati uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnere zajedničkog poduhvata ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom s nama.
 • Sa poslovnim partnerima: možemo deliti vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili drugačije interagujete u javnim prostorima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti viđene od strane svih korisnika i mogu biti javno distribuirane.
 • Vašim pristankom: možemo otkriti vaše lične informacije u druge svrhe uz vaš pristanak.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Preduzeće će zadržati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri u kojoj je to potrebno kako bismo ispunili naše pravne obaveze (na primer, ako smo dužni zadržati vaše podatke kako bismo ispunili primenjene zakone), rešili sporove i sproveli naše pravne ugovore i politike.
Preduzeće će takođe zadržati podatke o korišćenju u svrhe internih analiza. Podaci o korišćenju obično se zadržavaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste radi jačanja sigurnosti ili poboljšanja funkcionalnosti naše usluge, ili kada smo zakonski obavezni da zadržimo ove podatke duže vreme.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se na radnim mestima Preduzeća i na drugim mestima gde su uključene strane u obradi locirane. To znači da ove informacije mogu biti prenesene — i čuvane — na računarima lociranim izvan vaše države, provincije, zemlje ili druge vladine jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.
Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, praćena podnošenjem takvih informacija, predstavlja vašu saglasnost s tim prenosom.

Preduzeće će preduzeti sve razumne korake kako bi obezbedilo da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i nijedan prenos vaših ličnih podataka neće se vršiti organizacijama ili državama osim ako postoje odgovarajući kontrolni mehanizmi, uključujući bezbednost vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovične situacije

Preduzeće može otkriti vaše lične podatke u dobrom verovanju da je takvo delovanje neophodno radi:

 • Izvršavanje obaveza
 • Obrana od pravnih zahteva
 • Sprečavanje gubitaka i šteta
 • Zaštita sigurnosti ili integriteta

Bezbednost vaših ličnih podataka

Bezbednost vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metoda elektronskog čuvanja nije 100% siguran. Iako se trudimo koristiti komercijalno prihvatljive sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost.

Veze sa drugim sajtovima

Naša usluga može sadržavati veze do drugih sajtova koji nisu u našem vlasništvu ili kontroli i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kog sajta ili usluge treće strane. Imajte na umu da kada napustite našu uslugu, druge sajtove ili usluge može zahvatiti njihova vlastita politika privatnosti i uslovi.

Deca

Naša usluga nije namenjena osobama mlađim od 18 godina („Deca“).
Ne prikupljamo namerno lične informacije od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je dete pružilo lične informacije, obratite nam se. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od dece bez potvrde roditeljskog pristanka, preduzećemo korake za uklanjanje tih informacija sa naših servera.

Prava privatnosti građana EU

Ako se nalazite u Evropskom privrednom prostoru (EPP), imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima, uključujući pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prenosivost podataka i prigovor obradi. Ako želite ostvariti ova prava, obratite nam se koristeći informacije za kontakt navedene u odeljku „Kontaktiranje nas“.
Imate pravo da podnesete prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka, na osnovu opravdanih razloga koje se odnose na vašu posebnu situaciju, osim ako nemamo primamljivih legitimnih razloga za obradu.

Ako se vrši obrada na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo povući tu saglasnost u bilo kojem trenutku, ali povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja saglasnosti.

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Prava privatnosti građana Kalifornije

Ako ste stanovnik Kalifornije, u skladu sa zakonima u Kaliforniji, imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Ova prava obuhvataju:

 • Pravo na obaveštenje: Imate pravo da budete obavešteni o tome koje lične informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo.
 • Pravo na pristup: Imate pravo da zatražite kopiju vaših ličnih podataka koje smo prikupili u poslednjih 12 meseci.
 • Pravo na brisanje: Imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka koje smo prikupili u poslednjih 12 meseci.
 • Pravo na otkazivanje: Imate pravo da se odreknete prodaje vaših ličnih podataka trećim licima. Ne prodajemo vaše lične podatke i nećemo to činiti bez vašeg pristanka.

Ako želite ostvariti ova prava, obratite nam se koristeći informacije za kontakt navedene u odeljku „Kontaktiranje nas“. Imajte na umu da ćemo morati potvrditi vaš identitet pre nego što vam omogućimo ostvarivanje ovih prava. Imate pravo da ne budete diskriminisani ukoliko ostvarite ova prava.

Politika privatnosti promena

Sa vremena na vreme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.
Preporučujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktiranje nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, obratite nam se putem e-maila ili poštom koristeći sledeće informacije:
E-mail: info@example.com

Pošta: 123 Company Lane, Cityville, State, 12345, SAD
Ako imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti, ili ako želite ostvariti neko od svojih prava opisanih u ovoj Politici privatnosti, obratite nam se putem e-maila ili poštom na gore navedene kontakte.